Klicka på ett näringsämne!

Klicka på ett tillstånd!

Kosttillskottskolan

1
2
3
4
4

Självklart är det extra roligt att vi är först ut med en dubbelt miljöcertifierad produkt, men vi hoppas också att vår lansering kan göra fler av våra kollegor i branschen medvetna om att det finns hållbara alternativ och att de också hittar lösningar som bidrar till att skydda våra fiskbestånd för framtiden”, säger BioSalmas VD, Emil Oldén

Lanseringen är ett resultat av två års intensivt arbete för att säkra upp hela kedjan från råvara till kapselproduktion till färdig produkt i butik.